רשימת ספרים בנושא תזונה

שם הספר

שם המחבר

שם ההוצאה

זרע של צנונית

חנה הורן

היסוד

ספר האוכל

א. פרנקל

מסדה

ירמי לא רעב

ברברה ויליאמס

                 עם עובד

גן ירק מפלסטלינה

דרור גרין

כתר

"לסבתא יש מקרר"

שלומית הראבן

מתוך חגיגה שניה של שירים-עם עובד

"אפילו הייתי שמן"

יהודה אטלס

מתוך הילד הזה הוא אני – כתר

"גברת בטן"

ליבי

מתוך סודותיה של ליבי – כנרת

"בערוגת הגינה"

ח.נ. ביאליק

מתוךחגיגה של שירים עם עובד

"אין משחקים בדברי מאכל"

מתוך כה עשו חכמינו(א)

"ארוחת הבוקר" / בלה

מתוך גוזלי

מסדה

"הפרה / ר. ספורטה

מתוך מה אספר לילד(ג)

מסדה

"סלט" / ע. הלל

מתוך בוקר טוב

הקיבוץ המאוחד

"סלט טוב טרי"

מיריק שניר

ילדים מבשלים / רות סירקיס

מודן

המזון

ספרית מדע לילד

  אונ' ת"א

החלב

ספרית מדע לילד

 אונ' ת"א