כל מה שקורה בחברים של יעל

יד שמאל אדומה יעל פדר
יד ימין אדומה יעל פדר

אם לא תדברו על זה, זה לא יקרה?

ההצגה היא לא הבעיה. ההתעללות המינית היא הבעיה.


צפייה 1