top of page

זה פשוט

זה פשוט
חיפוש סרטון...
זה פשוט
00:14
צפייה בסרטון

זה פשוט

מעליבים אותי
05:02
צפייה בסרטון

מעליבים אותי

"הכל בגלל האזעקה "
05:22
צפייה בסרטון

"הכל בגלל האזעקה "

"בסוף צריך לאסוף"
04:42
צפייה בסרטון

"בסוף צריך לאסוף"

אמא ואבא מתגרשים
05:20
צפייה בסרטון

אמא ואבא מתגרשים

מאיה הולכת בפעם הראשונה לגן
02:05
צפייה בסרטון

מאיה הולכת בפעם הראשונה לגן

איך מסבירים לילדים על יום הזכרון ויום העצמאות?
04:18
צפייה בסרטון

איך מסבירים לילדים על יום הזכרון ויום העצמאות?

איך מסבירים לילדים על יום השואה?
04:21
צפייה בסרטון

איך מסבירים לילדים על יום השואה?

איך מסבירים לילדים "איך ילדים באים לעולם?"
03:42
צפייה בסרטון

איך מסבירים לילדים "איך ילדים באים לעולם?"

איך מסבירים לילדים על משפחות שונות?
03:39
צפייה בסרטון

איך מסבירים לילדים על משפחות שונות?

איך מסבירים לילדים על "סליחה"?
04:33
צפייה בסרטון

איך מסבירים לילדים על "סליחה"?

איך מסבירים לילדים על מוות?
04:31
צפייה בסרטון

איך מסבירים לילדים על מוות?

איך מסבירים לילדים על "זכות ואחריות"?
03:19
צפייה בסרטון

איך מסבירים לילדים על "זכות ואחריות"?

"בואו ננסה להרגע"- מה עושים עם הפחד? איך נושמים עמוק ונרגעים?
03:04
צפייה בסרטון

"בואו ננסה להרגע"- מה עושים עם הפחד? איך נושמים עמוק ונרגעים?

איך מסלקים מחשבות רעות ומזמינים מחשבות טובות?
03:59
צפייה בסרטון

איך מסלקים מחשבות רעות ומזמינים מחשבות טובות?

סרטונים לימי הקורונה