top of page

פורטל הורים

מוצרים מומלצים

איך מלמדים ילדים לשמור על עצמם?

איך מלמדים ילדים שהגוף שלהם הוא רק שלהם מבלי להפחיד אותם?

 

 הסטטיסטיקה בנושא פגיעות מיניות בילדים לא יכולה להשאיר אותנו הורים אדישים ומחייבת אותנו לפעול להעלאת המודעות לנושא ולמתן כלים לילדינו לשמור על עצמם מפני פגיעות מיניות.

ריכזנו עבורכם מידע וכלים חיוניים בנושא.

יד שמאל אדומה יעל פדר

סימני אזהרה לאפשרות של פגיעה

סימני אזהרה העלולים להעיד על חשד לפגיעה מינית.

doll and yael

מאמרים והנחיות