top of page

הצגות עם משמעות

יד שמאל אדומה יעל פדר
יד ימין אדומה יעל פדר
יעל יכולה אחרת

הצגה בנושא מניעת אלימות

ההצגה מיועדת לילדי גן – כיתות ב' 


ההצגה מועברת בגרסאות שונות בהתאם לגיל הילדים ואופי האוכלוסיה.

יעל יכולה אחרת
חברות מא'-ת'

הצגה בנושא חברות

ההצגה מיועדת לכיתות ב'-ד'

חברות מא'-ת'
גן של בריאות

הצגה בנושא אורח חיים בריא

ההצגה מיועדת לילדי הגן

גן של בריאות
המסע המופלא לכיתה א'

הצגה בנושא מוכנות רגשיות לכיתה א'

ההצגה מיועדת לילדים העולים לכיתה א'


לרכישת 'הצגה פרטית' לצפייה אצלכם על המסך לחץ כאן >>

המסע המופלא לכיתה א'
איך ספר נולד?

הצגה בנושא תהליך כתיבה והוצאה של ספר

ההצגה מיועדת לילדי גן – כיתות ב' 


ההצגה מועברת בגרסאות שונות בהתאם לגיל הילדים ואופי האוכלוסיה.

איך ספר נולד?
יעל וחברים בדרכים נזהרים

הצגה בנושא זהירות בדרכים

ההצגה מיועדת לילדי גן

יעל וחברים בדרכים נזהרים
bottom of page