top of page

הצגות עם משמעות

יד ימין אדומה יעל פדר
יד שמאל אדומה יעל פדר
גן של בריאות
גן של בריאות

הצגה בנושא אורח חיים בריא

ההצגה מיועדת לילדי הגן

המסע המופלא לכיתה א'
המסע המופלא לכיתה א'

הצגה בנושא מוכנות רגשיות לכיתה א'

ההצגה מיועדת לילדים העולים לכיתה א'


לרכישת 'הצגה פרטית' לצפייה אצלכם על המסך לחץ כאן >>

איך ספר נולד?
איך ספר נולד?

הצגה בנושא תהליך כתיבה והוצאה של ספר

ההצגה מיועדת לילדי גן – כיתות ב' 


ההצגה מועברת בגרסאות שונות בהתאם לגיל הילדים ואופי האוכלוסיה.

יעל וחברים בדרכים נזהרים
יעל וחברים בדרכים נזהרים

הצגה בנושא זהירות בדרכים

ההצגה מיועדת לילדי גן

יעל יכולה אחרת
יעל יכולה אחרת

הצגה בנושא מניעת אלימות

ההצגה מיועדת לילדי גן – כיתות ב' 


ההצגה מועברת בגרסאות שונות בהתאם לגיל הילדים ואופי האוכלוסיה.

bottom of page