אנחנו בתקשורת

יד שמאל אדומה יעל פדר.
יד ימין אדומה יעל פדר