top of page

סימני אזהרה לאפשרות של פגיעה

יד ימין אדומה יעל פדר
יד שמאל אדומה יעל פדר
סימני אזהרה

1

שינוי בהתנהגות הילד- התפרצויות כעס/זעם, עצבות, מופנמות.

5

ילד הנראה מכונס בתוך עצמו, עסוק בפנטזיות ומציג התנהגות ילדותית

9

תלונות על כאב, או גירוי באזור אברי המין,חבורות או שטפי דם באברי המין החיצוניים

2

תלונות על כאבי ראש / בטן שלא ניתנים להסבר פיזי

6

יחסי חברות מועטים עם ילדים אחרים

10

סימנים המעידים על דיכאון, התקפי חרדה, הפרעות אכילה.

3

הפרעות בשינה.

7

בעיות משמעת, בעיות בגן/בית הספר, התנהגות חריגה, ירידה בלימודים. עוינות או התנהגות אלימה.

11

ירידה בהערכה העצמית, התנהגות פסיבית, ניסיון לרצות את הסביבה באופן חריג.

4

פחד או סלידה ממקומות ומאנשים מסוימים

8

בגדים תחתונים מוכתמים, קרועים או כאשר כתמי דם מופיעים עליהם

12

התנהגות מינית שאינה תואמת את גיל הילד

יד ימין אדומה יעל פדר
יד שמאל אדומה יעל פדר

כאשר את/ה משוחח עם ילד חשוב לזכור שהמטרה העיקרית היא לברר אם קיים/לא קיים חשד סביר לפגיעה.

הקפד/י להיות רגוע/ה.

תגובה היסטרית עשויה להפחיד את הילד, להגביר את רגש האשמה שלו ולגרום להסתגרות.

חשוב!

 • להאמין לילד ולהתייחס לדבריו ברצינות.

 • לא להפעיל על הילד לחצים לדבר על ההתעללות – תנו לו לספר את הדברים בזמן שלו, בקצב שלו ובמילים שלו.

 •  שוחח/י עם  הילד בגובה העיניים, בהתאם לגילו ורמתו (השתמש באוצר מילים שמוכר לילד).

 • המנע/י משאלות סגורות (כן/לא) ומשאלות מנחות ואפשר/י לילד להתבטא באופן חופשי.

 • להביע אמפטיה כלפיו.

 • לחזק אותו על הצעד שעשה. (קשה מאוד לילד לחשוף סוד כזה).

 • להעביר לו את התחושה שתמיד יכול לפנות, ושכבר אינו לבד עם הסוד.

 • אמור/י לילד שהוא לא אשם. ילדים בד"כ חווים תחושת אשמה קשה. הילד הוא תמיד הקורבן של הפגיעה – הוא לעולם לא הגורם!

 • בדוק/י את הסיפור הכללי עם הילד. ברר/י היטב שהבנת את כל אשר סיפר לך ואז פנה לגורמים מקצועיים.

 • שתף/י את הילד בהמשך התהליך כדי להחזיר לילד את התחושה של שליטה על חייו.

 • לא לתחקר את הילד.

 • לא להבטיח לא לספר!

 • חשוב לצמצם ככל האפשר את מספר הפעמים בהם על הילד לחזור על הסיפור.

מתוך האתר של "מידע אמין על מין".

doll and yael
bottom of page