top of page

כל מה שקורה בחברים של יעל

יד שמאל אדומה יעל פדר
יד ימין אדומה יעל פדר

מתוך "הורים וילדים" : ילד אסור, ילד מותר-ריקי רט

אלימות מינית כלפי ילדים היא נושא רגיש, שלא מעט הורים נמנעים מלדבר עליו. ספר חדש מנסה לתת כלים ועצות להתמודדות במקרה של חשש לפגיעה בילד


http://www.yaelfriends.com/wp-content/uploads/2013/05/%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8.pdf

26 צפיות
bottom of page