top of page

כל מה שקורה בחברים של יעל

יד שמאל אדומה יעל פדר
יד ימין אדומה יעל פדר

מתוך "הורים וילדים" : ילד אסור, ילד מותר-ריקי רט

אלימות מינית כלפי ילדים היא נושא רגיש, שלא מעט הורים נמנעים מלדבר עליו. ספר חדש מנסה לתת כלים ועצות להתמודדות במקרה של חשש לפגיעה בילד


37 צפיות

1 commentaire


Bradley Russo
Bradley Russo
11 sept. 2021

I enjoyeed reading this

J'aime
bottom of page