top of page

משחקי ילדים

הסרטון שעושה לילדים סדר מתי ואיך מותר לשחק


אופצ'יק ושיפרה מבולבלים ושואלים 
אופצ'יק ושיפרה חושבים 
יעל נותנת לילדים כלל
 
השיר "הגוף שלי הוא רק שלי"


bottom of page