משחקי ילדים

הסרטון שעושה לילדים סדר מתי ואיך מותר לשחק


אופצ'יק ושיפרה מבולבלים ושואלים 
אופצ'יק ושיפרה חושבים 
יעל נותנת לילדים כלל
 
השיר "הגוף שלי הוא רק שלי"