על מה ההצגה

הסרטון שלפניכם מכין את הילדים להצגה

שואל את הילדים שאלות לפני ההצגה

מעלה את השאלה מה ההבדל בין בנים ובנות

ומזמין את הילדים להצגה