הגוף שלי הוא רק שלי - תוכנית מוגנות לגיל הרך

מידע לאנשי חינוך

יד שמאל אדומה יעל פדר.png
יד ימין אדומה יעל פדר.png

"חוברת פעילויות" - מדריך לגננות

יד שמאל אדומה יעל פדר.png
יד ימין אדומה יעל פדר.png